Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Slobozia

DATE DE CONTACT:                      Municipiul Slobozia,  B-dul Cosminului, nr. 2, bl. I.7, jud. Ialomiţa

Tel/Fax: 0243 233790; Tel : 0243 233791; E-mail: dep@municipiulslobozia.ro

COD POȘTAL: 920058


Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Urziceni

DATE DE CONTACT    :     Municipiul Urziceni, str. Calea Bucureşti , nr.104, jud. Ialomiţa

Tel/Fax: 0243 257705; E-mail: primaria@primariaurziceni.ro

COD POȘTAL: 925300

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Feteşti

DATE DE CONTACT:               Municipiul Feteşti, Str. Călăraşi, nr.595, bloc CF3, sc.  D, parter,jud. Ialomiţa

Tel/Fax: 0243/361133; ; E-mail: spclep@primariafetesti.ro

COD POȘTAL: 9255150

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ţăndărei

DATE DE CONTACT:                    Oraş Ţăndarei,  Şos. Bucuresti , nr. 190,  jud. Ialomiţa, 

Tel. : 0243 273550  , 0243 273529; E-mail: primaria_tandarei@yahoo.com

COD POȘTAL: 925200


Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Căzăneşti

DATE DE CONTACT:                    Oraş Căzăneşti, Aleea Parcului, nr. 3, jud. Ialomiţa,

Tel: 0243 264010 ; E-mail: primcazanesti@yahoo.com

COD POȘTAL: 927065

OFICIILE DE STARE CIVILĂ ADRESA COD POŞTAL Email Telefon
ALBEŞTIStr.Primăriei, nr.5 jud.Ialomiţa.927010  albestiprimaria@yahoo.com;0243/268002
AMARAStr.Nicolae Bălcescu, nr.91 jud.Ialomiţa.927020consiliullocalamara@yahoo.com0243/266102
ANDRĂŞEŞTIStr.Gheorghe Gr.Cantacuzino, nr.51 jud.Ialomiţa.927025primaria.andrasesti.il@gmail.com0243/267544
ADÂNCATAStr. Principală, nr.41 jud.Ialomiţa.927005primar@adincata.ro;0243/284373
ALEXENIStr.Primăriei, nr.5 jud.Ialomiţa.927015primaria_alexeni@yahoo.com;0243/206079
ARMĂŞEŞTIStr.Principală, nr.4 jud.Ialomiţa.927030prim_armasesti@yahoo.com0243/288512
AXINTELEStr.Principală, nr.22 jud.Ialomiţa.927035primaria_axintele@yahoo.com;0243/317778; 0243/317727
BALACIUStr. Calea Bucureşti,nr.22 jud.Ialomiţa.927040primaria@balaciu.ro0243/261244
BUCUStr.Calea Bucureşti, nr.101 jud. Ialomiţa927060primaria_bucu@yahoo.com;0243/240352
BUEŞTIStr. Teilor, nr.32 jud Ialomiţa.927012primariabuestiil@yahoo.com;0243/268288
BĂRBULEŞTIStr. Principală nr.1146 jud.Ialomiţa.927031    primariabarbulesti@yahoo.com0243/897569
BĂRCĂNEŞTIStr. Mihai Viteazul, nr.174 jud.Ialomiţa.927045clbarcanesti@yahoo.com;0243/285000
BORĂNEŞTIStr. 1 Decembrie 1918 nr.139 jud. Ialomiţa.927096primaria_boranesti@yahoo.com,0371152665
BORDUŞANIPrimăria Borduşani,jud. Ialomiţa.927050primaria.bordusani@yahoo.com;0243/311508, 0243/311838
CIOCHINAStr.Bisericii, nr.1 jud. Ialomiţa.927075primariaciochina@yahoo.com;0243/265001
CIULNIŢAStr.Matei Basarab nr.68 jud.Ialomiţa.927080primariaciulnita@yahoo.com;0243/218082
COCORAStr.Principală,nr.116 jud.Ialomiţa.927085primariacocorail@yahoo.com;0243/247176; 0243/247003
COLELIAStr.Brutăriei, nr.45 jud.Ialomiţa.927086primariacolelia@yahoo.com;0243/247505
COSÂMBEŞTIStr.Şoseaua Slobozia – Ţăndărei,nr.164 jud.Ialomiţa.927090primaria.cosimbesti@yahoo.com;0243/218507
CIOCÂRLIAStr. Principală, nr.54 jud.Ialomiţa.907070primciocarlia@yahoo.com;0243/256981
COŞERENIStr.Calea Bucureşti, nr.130 jud.Ialomiţa.927095primariacosereni@yahoo.com;0243/318050; 0243/318006
DRĂGOEŞTIStr.Primăriei, nr.11 jud Ialomiţa.927100dragoesti@yahoo.com;0243/319648; 0243/319688
DRIDUStr.Teiului, nr.47 jud.Ialomiţa.927105primaria.dridu@yahoo.ro;0243/282941
FIERBINŢI-TÂRGStr. Calea Bucureşti, nr.18 jud. Ialomiţa.927115primariafierbinti@yahoo.com;0243/280038
FĂCĂENIStr. Primăriei, nr.55 jud. Ialomiţa.927110clfacaeni@yahoo.com;0243/313045
GHEORGHE DOJAStr.Grădiniţei ,nr.15 jud.Ialomiţa927125primaria_gh_doja@yahoo.com;0372783344
GHEORGHE LAZĂRStr.Matei Basarab, nr.46 jud.Ialomiţa.927130primariagheorghelazar@gmail.com0243/241510
GRIVIŢAPrimăria Comunei Griviţa, Str.6, nr.33 jud Ialomiţa.927145primariagrivita@yahoo.com;0243/243001
GÎRBOVIStr.Primăriei,nr.38 jud.Ialomiţa.927120primgarbovi@yahoo.com;0243/259070
GRINDUStr. Primăriei,nr.42 jud.Ialomiţa.927140primgrindu@yahoo.com;0243/248001
GIURGENIStr.Mihai Viteazu,nr.36, jud.Ialomiţa.927135comunagiurgeni@gmail.com;0243/277010
GURA IALOMIŢEIStr. 1 Decembrie, nr.165 jud Ialomiţa.927166primaria_guraialomitei@yahoo.com0243/272825
ION ROATĂŞos. Bucureşti – Constanţa nr.50 Jud.Ialomiţa.927150    primaria_ionroata@yahoo.com;0243/269300
JILAVELEStr. Calea Urziceni, nr.100 jud.Ialomiţa.927115jilavele@yahoo.com;0243/288001
MĂRCULEŞTIStr.Dumitru N.Seceleanu nr.1 jud.Ialomiţa.927092primariamarculesti@yahoo.com;0243/279384
MILOŞEŞTIStr.Principală, nr.59 jud Ialomiţa.927170primaria_milosesti@yahoo.com;0243/245277
MUNTENI BUZĂUStr. Primăriei, nr.116 jud.Ialomiţa.927185primariamuntenibuzau@yahoo.com,0243/260751
MAIAStr.Primăriei, nr.68 jud.Ialomiţa.927056primariamaia@yahoo.com0243/282163; 0243/282512
MANASIAStr. Biserica Veche,nr.1 jud.Ialomiţa927160primmanasia@gmail.com  0243/255681
MOLDOVENIStr. Primăriei, nr.2 jud. Ialomiţa.927107primariamoldoveniil@yahoo.com;0243/285523
MOVILIŢAStr.Calea Bucureşti,nr.99 jud.Ialomiţa.927180primariamovilita@yahoo.com0243/319162
MOVILAStr.Ferdinand, nr.1 jud.Ialomiţa.927175  primariamovila@gmail.com0243/311002; 0243/311005
MIHAIL KOGĂLNICEANUStr.Şcolii,nr.21 jud.Ialomiţa.927165primariakogalniceanu@yahoo.com;0243/272074
OGRADAStr. Ionel Perlea,nr.183,jud Ialomiţa.927061primaria_ograda@yahoo.com;0243/279625
PERIEŢIStr. Calea Bucureşti ,nr.25 jud. Ialomiţa.927190primariaperieti@yahoo.com;0243/239926
PLATONEŞTIStr.Feteşti, nr.18 jud.Ialomiţa.927208primaria_platonesti@yahoo.com;0243/279120
RĂDULEŞTIStr. Primăriei, nr.8 jud.Ialomiţa.927055primaria.radulesti@yahoo.com;0243/282412; 0243/282110
REVIGAŞoseaua Alexandru Ioan Cuza,nr.19 jud. Ialomiţa.927195prim_reviga@yahoo.com0243/246199
ROŞIORIStr. Tineretului, nr.2 jud. Ialomiţa.927183consiliullocalrosiori@yahoo.com0243/319719; 0243/319800
SFÂNTU GHEORGHEStr.Principală, nr.36 jud.Ialomiţa.927217primariasfghe@yahoo.com0243/262001; 0243/262224
SĂLCIOARAStr.Bisericii,nr.28 jud.Ialomiţa.927200primaria_salcioara@yahoo.com;0243/317341; 0243/317392
SĂRĂŢENIStr.Primăverii,nr.21 jud.Ialomiţa.927044primaria_sarateni@yahoo.com;0243/263164
SCÂNTEIAStr.Ştefan Cel Mare, nr.46 jud. Ialomiţa.927210primariascinteia@yahoo.com;0243/242058; 0243/242102
SINEŞTIStr. Primăriei jud.Ialomiţa.927220primaria_sinesti_il@yahoo.com;0243/319506
STELNICAStr. Eroilor Aviatori, jud.Ialomiţa.927230primaria.stelnica@yahoo.com,0243/361785
SĂVENIStr. Patriarh Miron Cristea, nr.34 jud. Ialomiţa.927205    primariasaveni@yahoo.com;0243/278299
SUDIŢIStr. Sfântu Pantelimon, nr.39 jud.Ialomiţa.927235    primariasuditi@yahoo.com;0243/278502
TRAIANStr.Unirii,nr.589 jud. Ialomiţa.927147primariacomuneitraian@yahoo.com,0243/244025
VALEA MĂCRIŞULUIStr. Principală nr.65 jud.Ialomiţa.927245valeamacrisului@yahoo.com0243/248760
VLĂDENIStr.Mihai Viteazul, nr.35 jud.Ialomiţa.927250primariavladeniil@gmail.com;0243/313631
VALEA CIORIIStr.Mihai Eminescu, nr.65 jud.Ialomiţa.927240pvaleaciorii@yahoo.com;0243/277505