Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Slobozia

DATE DE CONTACT:                      Municipiul Slobozia,  B-dul Cosminului, nr. 2, bl. I.7, jud. Ialomiţa

Tel/Fax: 0243 233790; Tel : 0243 233791; E-mail: dep@municipiulslobozia.ro

PERSOANĂ DE CONTACT:           BOZI ELENA- director executiv

COD POȘTAL: 920058

LOCALITĂŢI ARONDATE :

Albeşti, Amara, Andrăşeşti, Bucu, Bueşti, Ciulniţa, Cosîmbeşti,Gheorghe  Doja, Gheorghe Lazăr, Griviţa, Mărculeşti, Miloşeşti, Ograda, Perieţi, Reviga, Sălcioara, Scînteia, Slobozia, Traian

PROGRAM DE LUCRU   :

luni -miercuri:             08,00 – 16,30

joi:                             08,00 – 18,30

vineri:                         08,00 – 14,00


Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Urziceni

DATE DE CONTACT    :     Municipiul Urziceni, str. Calea Bucureşti , nr.104, jud. Ialomiţa

Tel/Fax: 0243 257705; E-mail: primaria@primariaurziceni.ro

PERSOANĂ DE CONTACT :     PETRESCU LARISA – Coordonator

COD POȘTAL: 925300

LOCALITĂŢI ARONDATE :    Adîncata, Alexeni, Armăşeşti, Axintele, Bărbuleşti, Bărcăneşti, Borăneşti,  Ciocîrlia, Coşereni, Drăgoieşti, Gîrbovi, Grindu, Ion Roată, Jilavele, Manasia, Moldoveni, Moviliţa, Roşiori, Sfantul Gheorghe, Sineşti, Urziceni,Valea Măcrişului, Dridu, Fierbinţi,  Maia, Rădulești

PROGRAM DE LUCRU

luni -miercuri: 08,00 – 16,30

joi:                         08,00 – 18,30

vineri:                   08,00 – 14,00

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Feteşti

DATE DE CONTACT:               Municipiul Feteşti, Str. Călăraşi, nr.595, bloc CF3, sc.  D, parter,jud. Ialomiţa

Tel/Fax: 0243/361133; ; E-mail: spclep@primariafetesti.ro

PERSOANĂ DE CONTACT:    APOSTOL VERGILIA – şef serviciu

COD POȘTAL: 9255150

LOCALITĂŢI ARONDATE : Borduşani, Făcăeni,  Feteşti, Movila, Stelnica, Vlădeni

PROGRAM DE LUCRU   :

luni -miercuri: 08,00 – 16,30

joi:                         08,00 – 18,30

vineri:                  08,00 – 14,00

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ţăndărei

DATE DE CONTACT:                    Oraş Ţăndarei,  Şos. Bucuresti , nr. 190,  jud. Ialomiţa, 

Tel. : 0243 273550  , 0243 273529; E-mail: primaria_tandarei@yahoo.com

PERSOANĂ DE CONTACT:           CONSTANDA NELU – inspector

COD POȘTAL: 925200

LOCALITĂŢI ARONDATE :    Giurgeni, Gura Ialomiţei, M. Kogălniceanu, Platoneşti, Săveni, Sudiţi, Ţăndărei, Valea Ciorii

PROGRAM DE LUCRU   :

luni -miercuri: 08,00 – 16,30

joi:                         08,00 – 18,30

vineri:                  08,00 – 14,00


Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Căzăneşti

DATE DE CONTACT:                    Oraş Căzăneşti, Aleea Parcului, nr. 3, jud. Ialomiţa,

Tel: 0243 264010 ; E-mail: primcazanesti@yahoo.com

PERSOANĂ DE CONTACT:   Done Georgeta -coordonator 

COD POȘTAL: 927065

LOCALITĂŢI ARONDATE :  Balaciu, Căzăneşti, Ciochina, Cocora, Colelia, Munteni -Buzău, Sărăţeni

PROGRAM DE LUCRU   :

luni -miercuri: 08,00 – 16,30

joi:                         08,00 – 18,30

vineri:                  08,00 – 14,00