Funcţionarul public respoansabil pentru accesul la informaţii de interes public este doamna Soare Simona Lavinia, consilier în cadrul Compartimentului Juridic, Contencios şi Relaţii Publice.

Date de contact:

tel: 0243/235117

email: djepil@gmail.com