LISTA documentelor de interes public emise și/sau gestionate de către

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița

  1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Direcției Județene de Evidență a Persoaneor Ialomița.
  2. Structura organizatorică, regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor.
  3. Programul de audiențe al persoanelor din conducerea Direcției Județene de Evidență a Persoaneor Ialomița, numele și prenumele persoanelor de conducere.
  4. Coordonatele de contact al Direcției Județene de Evidență a Persoaneor Ialomița și ale Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor aflate în coordonare respectiv denumirea, sediul, numărul de telefon, adresa de email și adresa paginii de internet.
  5. Bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița și bilanțul contabil.
  6. Declarații de avere si declarații de  interese .
  7. Informații generale în domeniul evidenței persoanelor (formulare).
  8. Informații generale în domeniul stării civile.