• Emiterea avizului prealabil în cazul transcrierii în registrele de stare civilă a extraselor /certificatelor de stare civilă procurate din străinătate;
  • Emiterea avizului prealabil în cazul rectificării actelor de stare civilă ;
  • Propuneri de specialitate privind admiterea/respingerea cererrilor de schimbare de nume pe cale administrativă;
  • Alocarea din Registrul Unic al Certificatelor de Divorț în cazul desfacerii căsătorilie prin acordul soților;