ACTE NECESARE

  • CEREREA pentru eliberarea cărţii de identitate  se imprimă faţă verso, pe o singură foaie sau se obţine de la sediul instituţiei se completează cu majuscule și va fi semnată în fața lucrătorului de la ghișeu; Click aici pentru descărcarea cererii – Atenție: se listează față-verso  
  • certificatul de naştere, original şi copie;
  • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
  • documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate.