Eliberarea cărții electronice de identitate se va face de la data asigurării infrastructurii tehnice necesare. Pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, opţional, se poate elibera carte electronică de identitate la solicitarea unuia dintre părinţi, a reprezentantului legal, a persoanei desemnate din cadrul structurii specializate aflate sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori a persoanei căreia i-a fost încredinţat în plasament.

   Cererea pentru eliberarea actului de identitate trebuie să fie semnată de către ambii părinţi sau, după caz, de către a reprezentantul legal, persoana desemnată din cadrul structurii specializate aflate sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.În situaţia în care minorul este însoţit numai de unul dintre părinţi, se prezintă şi declaraţia celuilalt părinte, din care să rezulte că este de acord cu eliberarea actului de identitate, autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public din ţară ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

   Până la împlinirea vârstei de 12 ani, minorului i se poate elibera o carte electronică de identitate, iar după această vârstă, se poate elibera cartea electronică de identitate cu imaginile impresiunilor papilare.

   De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, primirea cererilor pentru eliberarea şi înmânarea cărţii electronice de identitate sau cărţii de identitate simple, emise cetăţenilor români, se poate realiza și în străinătate, la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României, prin personalul consular.