IMPORTANT

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe dintre următoarele documente;

  1. certificatul de naștere;
  2. certificatul de căsătorie;
  3. certificatul/hotărârea de divorț;
  4. dovada adresei de domiciliu.

ACTE NECESARE:

  • 3 fotografii mărimea 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;
  • documentele pe care le deține din categoria celor cu care poate face dovada numelui, statutului civil, cetățeniei române, a adresei de domiciliu (certificatul de naștere; certificatul de căsătorie; certificatul/hotărârea de divorț; dovada adresei de domiciliu), original și copie;
  • DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ACHITĂRII CONTRAVALORII CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII;