ACTE NECESARE:

  • certificatul de naştere, original şi copie;
  • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
  • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;
  •  certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
  •  extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
  • paşaportul românesc valabil sau expirat, cu menţionarea statului de domiciliu, în original şi copia filei conţinând date personale, sau certificatul de cetăţenie română, original şi copie;
  • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat/eliberate de către autorităţile străine, în original şi copie;
  • DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ACHITĂRII CONTRAVALORII ACTULUI DE IDENTITATE;