Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Ialomiţa, precum si solutionarea problemelor de competenta acesteia sunt:

 1. – Ordonanta nr. 84/2001 – privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. – OUG nr. 97/2005 – privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005;
 3. – H.G. nr. 1375/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
 4. – H.G. nr. 112/1997 – privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. – O.G. nr. 69/2002 – privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate şi rezidenţă;
 6. – H.G.nr. 839/2006 – privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil;
 7. – Legea nr. 248/2005 – privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;
 8. – Legea nr. 119/1996 – cu privire la actele de stare civila, cu modificările și completările ulterioare, modificata si completata prin Legea nr. 117/2006;
 9. – Ordonanta nr. 41/2003 – privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, aprobata prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. – H.G. nr. 495/1997 – privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;
 11. – H.G.nr. 220/2006 – pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea si transmiterea in strainatate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civila, precum si a datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane;
 12. – Regulamentul (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 – pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 13. – Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 14. – Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. – Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 16. – Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
 17. – HCJ 342/2020 – privind aprobarea taxelor speciale pentru activitățile de stare civilă și evidență a persoanelor prestate de către Direcția Publică Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița
 18. – HCJ 341/2020 – privind aprobarea taxei speciale pentru furnizarea datelor cu caracter personal, la nivel teritorial, de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Ialomița, pentru anul 2019; 
 19. – Norma 2006 – Norma de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi  reşedinţa unor persoane
 20. – Norma metodologica 2006 – Norma metodologică de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
0243235117