Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița este instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Ialomița prin Hotărârea nr.47 din data de 28.12.2004.

     Scopul Direcției Județene de Evidență A Persoanelor Ialomița este exercitarea competențelor ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de întocmire, păstrare, evidență și eliberare a actelor de stare civilă, a cărților de identitate și a cărților electronice de identitate.

   Activitatea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița se desfășoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul interesului statului, exlusiv pe baza și în executarea legii.

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

a) actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor ;

b) furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor, date necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor;

c) utilizează şi valorifică Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor;

d) coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale ;

e) coordonează și controlează modul de gestionare și de întocmire a registrelor de stare civilă;

e) asigură emiterea certificatelor de stare civilă şi a cărţilor de identitate și a cărților de alegător ;

f) aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;

g) monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;

i) gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;

j) ţin evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2 şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;